Harald Eia på The Yard, Bryne

Arrangementsinformasjon

Hvorfor blir nordmenn stadig mindre religiøse? Er der farer forbundet med sekularisering? Hvorfor jeg er litt redd for religion.

Oppvarming: West Coast Fog fra 17.30

Restriksjoner

18 års aldersgrense. Salg av øl og vin.